SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU AFACERI ŞI MANAGEMENT

 • Asistă organizațiile publice și private pentru a-și analiza și redefini strategiile, în a-și îmbunătăți eficiența operațiunilor și a-și optimiza resursele umane și tehnologice.
 • Urmărește integrarea de soluții de afaceri, sisteme ale managementul relațiilor cu clienții, restructurare/reducerea costurilor, managementul achizițiilor și al furnizorilor.
 • Asistă organizația la gestionarea efectelor pe care schimbarea le are asupra resurselor umane din organizația respectivă.
 • Consultanță strategică al cărui scop este îmbunătățirea afacerilor pe termen lung și a stării de sănătate a companiilor: planuri și programe de dezvoltare strategică, fuziuni și achiziții, vânzări, marketing și comunicare corporativă integrată, analize financiare de business și altele.
 • Sprijină îndeplinirea obiectivelor entităţii printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
 • Project Management.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU PROTECŢIE CIVILĂ, SECURITATE ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGERE A INCENDIILOR

PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 • Verificarea modului de aplicare şi respectare a normelor generale şi specifice de Prevenire şi Stingere a Incendiilor.
 • Evaluarea riscului de incendiu (identificarea stărilor de pericol) şi recomandarea celor mai eficiente măsuri.
 • Elaborarea scenariilor de siguranţă la foc (inclusiv planuri de evacuare şi instructiuni în caz de incendiu).
 • Elaborarea planurilor de intervenție.
 • Întocmire Avize şi autorizații de prevenire și stingere a incendiilor.
 • Asistență în elaborarea documentelor PSI impuse de lege.
 • Realizarea de exerciții practice.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU PROTECŢIE CIVILĂ, SECURITATE ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGERE A INCENDIILOR

PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 • Verificarea modului de aplicare şi respectare a normelor generale şi specifice de Prevenire şi Stingere a Incendiilor.
 • Evaluarea riscului de incendiu (identificarea stărilor de pericol) şi recomandarea celor mai eficiente măsuri.
 • Elaborarea scenariilor de siguranţă la foc (inclusiv planuri de evacuare şi instructiuni în caz de incendiu).
 • Elaborarea planurilor de intervenție.
 • Întocmire Avize şi autorizații de prevenire și stingere a incendiilor.
 • Asistență în elaborarea documentelor PSI impuse de lege.
 • Realizarea de exerciții practice.

PROTECŢIE CIVILĂ

 • Prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a dezastrelor.
 • Protejarea populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, înlăturării operative a urmărilor acestora.
 • Asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Principalele modalități de implementare a obligațiilor:

 • Întocmire documentație completă privind COMITETUL DE SECURITATE și SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (C.S.S.M.):
  • Întocmirea documentației de început (decizie, componentă, regulament etc).
  • Întocmire și înregistrare convocări trimestriale către ITM.
  • Întocmire și înregistrare procese verbale trimestriale către ITM.
 • Întocmire documentație privind DOSARE DE MATERNITATE:
  • Completare fișă de identificare riscuri.
  • Solicitare raport către clinica de medicină muncii.
  • Completare fișă de informare către angajată.
  • Înregistrare fisă la ITM.
 • Elaborarea planului de prevenire și protecție.
 • Întocmire evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnavire profesională.
 • Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate și combaterea lor direct la sursă.
 • Adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producție.
 • Înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos.
 • Adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecţie individuală.
 • Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

PROTECŢIE CIVILĂ

 • Prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a dezastrelor.
 • Protejarea populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, înlăturării operative a urmărilor acestora.
 • Asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Principalele modalități de implementare a obligațiilor:

 • Întocmire documentație completă privind COMITETUL DE SECURITATE și SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (C.S.S.M.):
  • Întocmirea documentației de început (decizie, componentă, regulament etc).
  • Întocmire și înregistrare convocări trimestriale către ITM.
  • Întocmire și înregistrare procese verbale trimestriale către ITM.
 • Întocmire documentație privind DOSARE DE MATERNITATE:
  • Completare fișă de identificare riscuri.
  • Solicitare raport către clinica de medicină muncii.
  • Completare fișă de informare către angajată.
  • Înregistrare fisă la ITM.
 • Elaborarea planului de prevenire și protecție.
 • Întocmire evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnavire profesională.
 • Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate și combaterea lor direct la sursă.
 • Adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producție.
 • Înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos.
 • Adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecţie individuală.
 • Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.