INSTRUIRE IN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

  • Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al sănătăţii şi securităţii muncii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare /actualizate şi asistenţă în elaborarea documentaţiei tehnico-organizatorică.
  • Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă.
  • Instructaje specifice pe categorii de personal: introductiv general, specific locului de munca, periodic.
vreau sa vă contactez