ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI DE S.S.M.

 • Întocmirea documentelor de autoritate
 • Stabilirea programei anuale de instruire și testare, respectiv a tematicii de instruire
 • Elaborarea instrucțiunilor proprii (generale și specifice)
 • Întocmirea normativului EIP și a normativului igienico-sanitar (conform HG 1048)
 • Întocmirea fișelor de identificare a factorilor de risc (anexa 3 din HG 355/2007)

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

 • Intocmirea evaluarii
 • Întocmirea Planului de Prevenire și Protecție

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN OBIECTIV

 • Verificarea obiectivului și stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM
 • Stabilirea și amplasarea indicatoarelor de semnalizare
 • Executarea instruirii angajaților beneficiarului (toate tipurile de instruiri)

ACTIVITĂȚI PRIVIND EVENIMENTELE DE MUNCĂ

 • Asistență în completarea formularului de comunicare
 • Participarea la cercetarea evenimentului
 • Întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului/accidentului
 • Înaintarea dosarului de cercetare la ITM
 • Întocmirea formularului FIAM și urmărirea măsurilor dispuse
 • Întocmirea anexei FIAM

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN OBIECTIV

 • Verificarea obiectivului și stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM
 • Stabilirea amplasarea indicatoarelor de semnalizare
 • Executarea instruirii angajaților beneficiarului (toate tipurile de instruiri)

ACTIVITĂȚI PRIVIND EVENIMENTELE DE MUNCĂ

 • Asistență în completarea formularului de comunicare
 • Participarea la cercetarea evenimentului
 • Întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului/accidentului
 • Înaintarea dosarului de cercetare la ITM
 • Întocmirea formularului FIAM și urmărirea măsurilor dispuse
 • Întocmirea anexei FIAM

ASISTENȚĂ LA CONTROALELE EFECTUATE DE ITM ȘI/SAU ISU

 • Reprezentarea beneficiarului pe timpul controlului
 • Urmarirea realizarii de către beneficiar a masurilor dispuse în urma controlului și sprijinirea acestuia în acest sens

COLABORAREA CU MEDICINA MUNCII

 • Asigurarea controlului medical la angajare și/sau periodic
 • Stabilirea aptitudinilor în muncă și/sau reevaluarea stării de sănătate a angajaților
 • Ținerea evidenței posturilor de lucru care necesită examen medical suplimentar
 • Ținerea evidenței posturilor care necesită testarea aptitudinilor și/sau examen psihologic periodic
 • Întocmirea dosarelor de maternitate și transmiterea la ITM
 • Organizarea și participarea la evaluarea riscurilor profesionale
vreau sa vă contactez