ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE ȘI VERIFICARE TEHNICĂ A INSTALAȚIILOR este reglementata de Ordinul 382 din 10 septembrie 2009. Persoana care îndeplinește funcția de operator R.S.V.T.I. se ocupa cu monitorizarea tuturor instalatiilor/utilajelor/mijloace de ridicare care functioneaza sub incidenta ISCIR dintr-o structură/entitate (societate, firmă, instituție publica).

Aceste instalații pot fi:

 • cazane sub presiune
 • boilere
 • lifturi
 • macarale
 • compresoare
 • stivuitoare
 • transpalete electrice si manuale, etc.

ACTIVITATEA OPERATORULUI R.S.V.T.I. este foarte importanta din punct de vedere al sigurantei oamenilor si instalatiilor care sunt sub incidenta ISCIR. Au fost numeroase cazuri in care datorita nerespectarii instructiunilor de utilizare sau a neverificarii regulate a echipamentelor s-au intamplat accidente.Este de datoria operatorului RSVTI sa previna accidentele datorate nerespectarii anumitor ordine ale ISCIR.

Obligatiile operatorului R.S.V.T.I.:

 • identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR
 • transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecţia Teritorială ISCIR
 • monitorizeaza întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă
 • monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă
 • monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă
 • monitoarizarea exploatarii corecte şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă
 • elaborarea si aplicarea in practica a instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalaţie
 • anunţarea în scris, în caz de accidente a Inspecţiei Teritoriale ISCIR
 • anunţarea în scris, a directorului general de necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR
 • anunţarea în scris, a directorului general de nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor sau echipamentelor ISCIR
 • înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale
 • interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate

Drepturile operatorului R.S.V.T.I.:

 • să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalaţiile ISCIR pe careleare înevidenţă
 • să facă propuneri directorului general în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de exploatare a echipamentelor sauinstalaţiilor ISCIR
 • să facă propuneri directorului general în vederea achiziţionării de scule, dispozitive, aparatură de măsură şi controlprecum şi echipamentele de protecţie pentru ca desfăşurarea activităţii de RSVTI să se facă în cele mai bune condiţii
 • să beneficieze periodic,cel puţin dată la doi ani de participare la cursuri sau instructaje în domeniu
 • să facă parte din comisiile de achiziţii a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR
 • să anunţe ISCIR de nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau exploatarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR.