Conform art. 39 (9.f) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice

Verificarea si masurarea se efectueaza conform HG 1146/2006 Anexa 1 pct. 3.3.16.2. (“Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari”).

De asemenea, HG 1146 / 2006 specifica urmatoarele: 3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Verificarea PRAM se face de persoane fizice sau juridice autorizate ANRE tip A1 (conform Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, care la art. 11, alin. 20, lit. t) stipuleaza ca ANRE este abiltata sa ateste operatorii economici si sa autorizeze electricienii care proiecteaza si executa lucrari in instalatiile electrice).

PRIN EXECUTAREA VERIFICĂRII SE URMĂREȘTE:

  • Prevenirea electrocutării personalului la instalațiile electrice și echipamente alimentate cu energie electrică
  • Prevenirea incendierii clădirilor și/sau distrugerea aparaturii electrice și electronice
  • Verificarea continuității nulului de protecție
vreau sa vă contactez

Verificarea PRAM reprezintă măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de pământare și paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizată.

Periodicitatea verificării PRAM este prevazută de legislație și/sau cu practicile naționale după cum urmează:

NTE 01 116/2001 – Norma tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente și instalații electrice:

20.1. Măsurarea rezistenței de dispersie

Condiții de execuție a probei: Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.

Momentul efectuării probei:

  • Instalații de joasă tensiune, cu excepția stâlpilor, o dată la 2 ani
  • În exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale și o dată pe an pentru rețeaua generală.
  • În mediile foarte periculoase – o dată pe an.